ПОАД ЦКБ Сила

ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е първото учредено и регистрирано в България пенсионноосигурително дружество през 1994 година.

Дружеството притежава лиценз за пенсионноосигурителна дейност от 03.11.2000 г. издаден от Министерски съвет и обнародван в “Държавен вестник” бр. 90 от 2000 г.

Член е на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Предмет на дейност на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е единствено допълнителното пенсионно осигуряване, регламентирано с Кодекса за социално осигуряване. ПОАД "ЦКБ-СИЛА" е учредило и регистрирало, след извършване на регламентираните проверки и издадено разрешение от Управление “Осигурителен надзор” към Комисията за финансов надзор, три пенсионни фонда: доброволен, универсален и професионален.