Химимпорт АД

Основната сфера на дейност на “Химимпорт” АД е придобиването на дялови участия, преструктурирането и управлението на дъщерни дружества от портфейла, учредяването на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които “Химимпорт” АД участва.

Основните инвестиции на “Химимпорт” АД са съсредоточени в следните отрасли:

  • Финанси и застраховане
  • Пенсионно осигуряване
  • Добив на нефт и газ
  • Производство и търговия с петролни продукти
  • Изкупуване, преработка и търговия на зърнени храни и растителни масла
  • Търговия с химикали и торове
  • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети
  • Речен транспорт
  • Морски транспорт

„Химимпорт” АД е надежден бизнеспартньор на водещи световни компании, като: BASF, Celltech England, Rhone Poulenc, Sandoz, Shell, Estel Establishment, Bayer, Bio Rad (Франция), Cargill (Швейцария), Kela Laboratoria (Белгия), Plastotechnica (Италия), Exxon, Texaco (САЩ), Glencore Inv. AG, Elf Aguitaine, Sonatrach (Aлжир), Tuprash (Турция), Agrosin (Сингапур), LUK OIL, Alfred Toepfer (Германия), “Севергазпром” (Русия), Tofan (Румъния), Стаханов (Украйна), Cieh (Полша) и други компании.

В продължение на повече от 30 години “Химимпорт” АД поддържа отлични търговски отношения с различни компании и институции в Египет, Ирак, Индия, Пакистан, Тунис, Мароко и Йордания. “Химимпорт” АД традиционно подържа партньорски отношения с Дрезднер Банк, UEB, UBS, AMEX и други банки.