Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 0.40%
EUR 0.20%
USD 0.60%

Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 0.40%
EUR 0.20%
USD 0.60%

Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.

BGN 0.40%
EUR 0.20%
USD 0.60%

Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.

BGN 0.40%
EUR 0.20%
USD 0.60%

Аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.02.2018 г.

BGN 0.40%
EUR 0.20%
USD 0.60%