Важно - препоръки във връзка с обявеното извънредно положение в страната!

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13 март 2020 г. и с цел превенция срещу разпространението на коронавируса, препоръчваме да посещавате клоновата мрежа на банката само в случай на крайна необходимост. Приканваме Ви, активно да използвате дистанционни услуги на ЦКБ АД, за които не е необходимо посещение в банков офис: 

  • Безплатните електронни канали CCB Mobile или CCB Online/Lite - чрез тях бързо, лесно и удобно можете да извършвате левови и валутни преводи за страната и чужбина с по-ниски такси от тези, заплащани при извършване на същите услуги в банковите салони. Получавате актуална информация за салда по сметки и движения по сметки и карти, заплащане на битови сметки, задължения по кредити и кредитни карти.
  • Теглене и внасяне на пари в брой - ATM устройство /банкомат/ - подробен списък на всички банкомати можете да намерите на следния линк:  https://www.ccbank.bg/bg/klonova-mreja
  • Осъществяване на безконтактни плащания с дебитни и кредитни карти на ЦКБ АД – бързо, лесно и удобно.
  • Получаване на извлечения по e-mail, SMS известяване и др.
  • Абонамент за извършване на периодични преводи и плащания, включително битови сметки.
  • Плащания през виртуални терминали при комуналните търговци и общините – за местни данъци и такси.

В случай на необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с денонощен контактен център  на тел. *5050 или чрез формата за контакт на сайта на Банката www.ccbank.bg .

Здравето на клиентите на банката и това на служителите ни е приоритет за нас!

С уважение,

Централна Кооперативна Банка АД