Техническа миграция

Уважаеми клиенти,

Поради планирана техническа миграция в системите на Банката, Ви информираме, че в периода от 18:00 ч. на 23.01.2024 г. (вторник) до 08:00ч. на 24.01.2024 г. (сряда) е възможно да има забавяне в обработката на платежни операции, инициирани през CCB Mobile, CCB Online и CCB Lite при извършване на преводи от картови сметки.  В посочения период е възможно да се визуализира отрицателно салдо по картовите сметки и карти към тях. В случай че използвате опцията блокиране/отблокиране на карта през CCB Mobile, Ви информираме, че тази функционалност няма да е достъпна.  

За допълнителна информация и необходимост от съдействие, включително блокиране на карта, можете да се свържете с нас на тел. 02/9266500 или *5050.

След извършване на планираната миграция, при карти, издадени на база наличност по разплащателна сметка или договорен по разплащателна сметка овърдрафт /дебитни карти/, наличността по сметката (без минималния неснижаем остатък) ще може да бъде ползвана, както чрез използване на картата  (за теглене на АТМ, плащане на ПОС терминал, плащане чрез Интернет и т.н.), така и за извършване на платежни услуги, чрез подаване на нареждания за плащане/теглене/преводи по стандартните за разплащателна сметка начини и форми.

Считано от 24.01.2024 г. отпада необходимостта от услуга „Синхрон“ за извършването на описаните по-горе операции, с което се преустановява и удържането на годишна такса за ползването на услугата.

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за проявеното разбиране!

С уважение,

Централна Кооперативна Банка АД