Спиране предлагане на услугата "CCB Lite" за нови клиенти считано от 25.03.2024 г.

Уважаеми клиенти,

 

С настоящото Ви информираме, че считано от 25.03.2024 г. Управителният съвет на Централна Кооперативна Банка АД взе решение за преустановяване предлагане на услугата CCB Lite за нови клиенти и преустановяване подръжката и използването на услугата CCB Lite считано от 30.06.2024г., за клиенти със сключени договори за услугата.

Като алтернативен вариант, Ви предлагаме използването на услугата CCB Mobile, за която не се изисква електронен подпис.

С оглед на предстоящите промени се извиняваме за причиненото неудобство.

 

С уважение,

Централна Кооперативна Банка АД