БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета "Средновековни български владетели • Цар Михаил III Шишман"

На лицевата страна на монетата: в центъра – позлатен медальон с изображение на монограм на цар Михаил III Шишман в композиция с грифон; под него емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2023“; околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На обратната страна на монетата: в центъра – реплика на средновековна българска монета с изображение на цар Михаил III Шишман на кон, а под нея са изписани годините „1323-1330“; околовръст горе надпис „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“, а долу – „ЦАР МИХАИЛ III ШИШМАН“.

Информационна дипляна за монетата ТУК.