2 лева, 2024 г. Български творци • 125 години от рождението на Панчо Владигеров

На лицевата страна на монетата: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея: на нотно петолиние е изписана номиналната стойност „2 ЛЕВА“ на два реда, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината на емисията „2024“.

На обратната страна на монетата е изобразен Панчо Владигеров, околовръст надпис ‒ „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“.

Информационна дипляна за монетата ТУК