Армеец
Отстъпка 5%

Отстъпки от Армеец

Вземи отстъпка от 5% при сключване на застраховки към Армеец – Каско, Защитен дом и много други. Отстъпка под формата на бонус точки получаваш при сключване на застраховка в офисите на Армеец и в клоновете на ЦКБ.

При сключване на застраховката, непременно посочи номера на клубната си карта и той ще бъде вписан в полицата. Ще имаш точките най-късно до края на месеца, следващ месеца на сключване на застраховката.

Вземаш бонус точки и ако правиш застраховка при Армеец за свой близък. Отстъпка получаваш и ако плащаш застраховката на вноски. Имаш нови точки след плащане на всяка вноска, при която представиш картата си. За една календарна година можеш да получиш бонус точки за 10 застраховки, съответно за 10 вноски по застраховки. 

Отстъпка получаваш и ако плащаш застраховката на вноски. Имаш нови точки след плащане на всяка вноска, при която представиш клубната си карта. За една календарна година можеш да получиш бонус точки за 10 застраховки, съответно за 10 вноски по застраховки.

За да получиш бонус точки, трябва застраховката да е сключена в някой от офисите на Армеец или клоновете на ЦКБ. Непременно покажи твоята карта CCB Club, за да впишат нейния номер в застрахователната полица. Показвай своята карта и при всяка вноска, ако застраховката е на разсрочено плащане.

Ако платиш част от застраховката с точки, върху останалата сума се начисляват нови точки. Единствено ако платиш с бонус точки цялата застраховка, не получаваш нови точки.

Получаваш и още бонуси! В случай, че ползваш други отстъпки към Армеец, отново имаш бонус точки. Те се начисляват върху нетната сума, след приспадане на другите отстъпки.

Със събраните бонус точки можеш да си купиш нова застраховка или част от нея в бюрата на Армеец. С твоята клубна карта можеш да заплатиш застраховка и за друго лице. 

Важно е да знаеш, че:

  • Ти избираш как ще платиш за застраховката, за да получиш точки - в брой или с твоята банкова карта от ЦКБ. С всяка твоя дебитна или кредитна карта от ЦКБ получаваш точки при Армеец;
  • Ако застраховка или вноска по нея не бъде платена, независимо от причините за това, точките не се начисляват;
  • Бонус точки по програмата CCB Club се начисляват по всички застраховки, за които няма нормативни ограничения и максимално допустимият обем отстъпки не е начислен. В случай че има законов лимит на допустимата отстъпка по дадена застраховка, (например при застраховка Гражданска отговорност) бонус точки се начисляват, когато този лимит не е достигнат с предоставени други отстъпки от „Армеец” по застраховката.
     

Адреси на "Армеец"