Приемайте плащания с карти.
Създайте БезБрой нови възможности за бизнеса си

България БезБрой е програма на Visa и нейните партньори, която насърчава приемането на плащания с карта. По-долу може да се запознаете с предимствата на това да заявите физически или онлайн ПОС терминал за плащания за Вашия бизнес и да научите как да започнете да приемате и картови трансакции в обекта си или на своя интернет сайт.

Какви са предимствата?

  • Достъп до БезБрой нови клиенти;
  • Очаквано увеличение на оборота в дългосрочен план;
  • Такса до 1% върху плащането (важи само за плащания, направени с карти на физически лица);
  • Безплатна SIM карта (ако такава е необходима);

Заявете терминал на преференциални условия за първата година.

За заявка или информация може да ни пишете на e-mail: vpos@ccbank.bg.

Заявете терминал на преференциални условия за първата година

Какво да правя, за да кандидатствам за ПОС терминал?

Свържете се с нас на  vpos@ccbank.bg и кандидатствайте за ПОС терминал. Ще получите отговор дали сте одобрени.

Какво следва, когато бъда одобрен?

След одобрението, трябва да подпишете договор с ЦКБ АД, след което до 10 работни дни получавате ПОС терминал и обучение как да го използвате, за да приемате плащания. Може да изберете колко често да получавате извлечения – дневно, седмично, на 15-то число, месечно – по удобен за Вас начин.

На какви условия трябва да отговарям, за да се възползвам от предложението?

Необходимо е да извършвате стопанска дейност чрез юридическо лице (регистрирано съгласно Търговския закон), или да сте едноличен търговец, физическо лице, което извършва търговска дейност съгласно чл. 2. от Търговския закон, или самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, занаятчийска дейност или предоставящо хотелиерски услуги, както и при осъществяване на дейността си през последните 12 месеца да не сте приемали плащания с карта на ПОС терминал в обекта си, както и да отговаряте на конкретните условия и политики, в т.ч. рисковата политика, на избраната от Вас банка или платежна институция.

Какви плащания позволява ПОС терминалът, който ще получа?

След като получите своя ПОС терминал, ще може да приема плащания с карти, включително безконтактни с мобилни устройства, като смартфони и смартчасовници.

Плащат ли потребителите ми такси за това, че използват карта, а не пари в брой?

Не, в общия случай плащането с карта не оскъпява пазаруването за крайния потребител, освен ако Банката издател на картата няма въведени такива такси при покупки.

Защитени ли са картовите данни на потребителите?

При плащане с карта, включително безконтактно и през мобилно устройство, потребителите се възползват от пълния набор защити за сигурно плащане, които Visa предлага, като Visa Token.

Какви са преференциалните условия, от които мога да се възползвам?
  • До 1% такса (комисион) от цената на всяка трансакция, направена с карта на физическо лице (дебитна, кредитна или предплатена), в рамките на първата една година от сключването на договора с банката, респективно платежната институция. Конкретният размер на таксата (комисионата) се определя в договора, сключен между Вас и банката, респективно платежната институция;
  • безплатна SIM карта (при нужда от такава).
Дължа ли такса (комисион) за приетите плащания, направени с бизнес карти (издадени на търговци, търговски дружества или други лица, осъществяващи стопанска дейност по занятие)?

Да, като конкретният размер на дължимата от Вас такса (комисион) е определен в Договора.

Кога се дължи таксата (комисионът) за приетите в мой обект картови плащания?

Таксата (комисионът) се удържа при всяка трансакция, освен ако в договора, сключен между Вас и ЦКБ АД, не е уговорено друго.

По-долу можете да се запознаете с пълния списък с търговци, участващи в Програмата.