Лимити за транзакциите с карти Debit Mastercard Commercial и Visa Debit Commercial

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 4000 2000 2000 1000
24 часов лимит 5000 2500 5000 2500 10000 5000
7 дневен лимит 10000 5000 10000 5000 10000 5000
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 5000 2500 3000 1500
24 часов лимит 6000 3000 6000 3000 10000 5000
7 дневен лимит 10000 5000 10000 5000 10000 5000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3