История

На 28 март 1991 г. Централна кооперативна банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната.

Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България. Преминавайки през различни периоди на развитие Банката се утвърди като универсална търговска банка в днешни дни.

От 12 март 1993 г. Банката има право да извършва операции и в чужбина.

През юли 1993 г. ЦКБ АД стана асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки със седалище в Брюксел.

На 4 март 1999 г. ЦКБ АД придоби статут на публично дружество, като по този начин стана една от двете български банки, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса – София.

До 2001 г. акционери на ЦКБ АД са били: ЦКС, Булбанк АД, ДФ “Земеделие”, Банковата консолидационна компания и др.

В началото на 2002 г. делът на БКК АД от 32.77% е придобит чрез търг от Химимпорт АД, който стана основен акционер на Централна кооперативна банка АД.

През 2002 г. ЦКБ АД получи лицензия от MasterCard Europe – престижна международна картова организация, да издава и акцептира на международните дебитни и кредитни карти Maestro и MasterCard.

През 2003 г. ЦКБ АД придоби лицензия за агент за България на международната система за бързи парични преводи - Western Union.

През септември 2004 г. Централна кооперативна банка АД стана член на Международната асоциация на кооперативните банки, в която членуват над 52 кредитни институции от 36 страни.

В края на 2004 г. ЦКБ АД увеличи капитала си от 16 169 564 лв. на 32 338 128 лв. чрез издаване на нови 16 168 564 акции с номинална стойност от 1 лев. Основен акционер на банката става ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което е 100% собственост на Химимпорт АД.

На 27 Май 2005 г. Банката стана пълноправен член на Visa International и от началото на 2006 г. започна да предлага пълната гама от карти Виза.

През септември 2005 г. ЦКБ АД взе решение да увеличи капитала си с 50% и към края на годината акционерният капитал на банката възлиза на 48 507 186 лв., а собственият капитал е 80 928 хил.лв.

През декември 2005 г. ЦКБ АД получи разрешение от Централната банка на Кипър да открие първия си чуждестранен клон в Никозия.

На 11 Май 2006 г. ЦКБ АД подписа второ срочно споразумение за синдикиран заем като от първоначално обявените 11 млн. Евро, бяха набрани 27.5 млн. Евро от общо 12 чуждестранни банки. Организацията отново бе поверена на HSH Nordbank AG и Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG.

В края на юни 2006 г. общото събрание на акционерите на ЦКБ АД взе решение отново да увеличи капитала с още 50% и към края на годината акционерният капитал на банката възлиза на 72 760 779 лв.

От 1 януари 2007 г., с приемането на България в ЕС, ЦКБ АД придоби статут на пълноправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки.

През юни 2007 г. общото събрание на акционерите на ЦКБ АД взе решение да увеличи капитала си и към края на годината акционерният капитал възлиза на 83 155 092 лв.

През септември 2007 г. бе открит първият чуждестранен клон на ЦКБ АД в Никозия, Кипър.

На 28 февруари 2008 г. ЦКБ АД придоби Силекс банка АД Скопие в Македония, която на 22.10.2008 г. се преименува на Централна кооперативна банка АД Скопие. Към момента ЦКБ АД притежава 87.35% от акциите с право на глас от капитала на ЦКБ АД Скопие.

На 15 август 2008 г. Централна кооперативна банка АД се присъедини към ISDA-International Swaps and Derivatives Association, като потребител. Договорното посредничество бе поверено на Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG.

През октомври 2008 г. ЦКБ АД стана индиректен член на EBA STEP2 SCT.

През декември 2008 г. ЦКБ АД стана индиректен член на TARGET2.

Към 31.12.2009 г. балансовото число на ЦКБ АД нараства с над 10 %.

Към 31.12.2009 г. печалбата на ЦКБ АД нараства с над 2 %.

През декември 2010 г. Българската агенция за кредитен рейтинг присъди на Централна кооперативна банка АД дългосрочен кредитен рейтинг, степен: BBB, переспектива: стабилна и краткосрочен рейтинг: А-2.

Към 31.12.2010 г. ЦКБ АД се нарежда сред първите десет банки по балансова стойност на активите според класификацията на БНБ.

На 3 януари 2011 г. Статер банка АД, Куманово, Република Македония, се слива с ЦКБ АД Скопие.

В началото на 2011 г. ЦКБ АД стана основен акционер на ЗАО АКБ Татинвестбанк, Казан, Република Татарстан, Руска федерация.

На 28 март 2011 г. ЦКБ АД чества двайсет години от създаването си.

На 21.07.2011 г. Управителният съвет на ЦКБ АД взе решение за увеличаване капитала на дружеството от 83 155 092 лева на 113 155 092 лева, като към 31.12.2011 г. собственият капитал на банката възлиза на 332,781 хил. лв.

През второто тримесечие на 2012 г. ЦКБ АД стартира издаването на международни кредитни карти Visa Platinum.

През 2012 г. ЦКБ АД продължи работата по проекта за втори международен клон на територията на ЕС.

През 2013 г. ЦКБ АД въведе нови продукти и услуги в индивидуалното банкиране и картовия бизнес, между които услугата Mobb и промоционални условия към продукта „Дом за теб”.

Към края на 2013 г. ЦКБ АД се нареди на осмо място сред българските банки по балансово число.

През 2014 г. Банката започна да предлага безконтактни дебитни и кредитни карти Visa payWave и безконтактни дебитни карти Maestro PayPass. От месец октомври 2014 г. ЦКБ започна да предлага на своите клиенти услугата CashM.

През 2014 г. ЦКБ АД запази осмото място сред българските банки по балансово число.

От февруари 2015 г. Банката стартира предлагането на дебитни карти от висок клас Visa Debit.

Април 2015г. Успешно и в срок приключи процесът на пълното мигриране на всички ИТ системи по преместване на Централното управление на Банката в новата  административна   сграда  (бивш хотел Плиска) с адрес       гр. София, бул. Цариградско шосе 87;

Администрацията на Банката осъществява своята дейност в новата офис сграда на бул.Цариградско шосе 87.

През май 2015 г. Банката започна да издава безконтактни карти Емоция, при които клиентът има  възможност сам да избере дизайна на своята карта. 

През юли  2015 г. Банката стартира предлагането на нов вид кредитна карта от изключително висок клас,    предназначена за най-специалните клиенти - World MasterCard.

През  2015г. Към програмата за лоялни клиенти CCB Club се присъединиха нови търговци, предоставящи отстъпки на клиентите с клубни карти.

През  2015 г. През цялата година продължи актуализирането на параметрите и условията по  кредитните продукти за физически лица.

През 2015 г. Банката запази 8-ма  позиция по балансова стойност на активите сред банковия сектор у нас.

 Януари 2016г. Услугата CCB Lite за физически лица предложи на своите клиенти повече възможности.

28 март 2016 г. ЦКБ  АД чества 25 годишен юбилей от създаването си.

01  април 2016г. Програмата за лоялни клиенти CCB Club навърши 5 години.

През юли, 2016 г. Банката стартира предлагането на два нови картови продукта, предназначени специално за фирми – безконтактни дебитни карти Visa Debit Commercial и Debit MasterCard Commercial.

През 2016 година Централна Кооперативна Банка премина успешно през процеса по оценка на качеството на активите (AQR) и последвалия стрес-тест, извършени по стандартите на Европейската централна банка и Европейския банков орган.

Към септември 2016 г. Клоновата мрежа на ЦКБ се състои от 47 клона, 211 банкови представителства, 48 ИРМ, 1 международен клон в Кипър.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam