Ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ

  

Ние от Централна Кооперативна Банка искаме да осъществиш мечтите си. 

Намери нов ДОМ ЗА ТЕБ и твоето семейство, а ние ще ти помогнем да стане твой! Възползвай се от атрактивното ни предложение - ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ с ниска лихва.    

Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!

Можете да получите ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ, ако:

 • имате добър осигурителен доход;
 • работите на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател;
 • упражнявате свободна професия поне от една година.

Изисквания към доходите Ви:

 • да получавате доходите си по сметка в ЦКБ АД;
 • сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 55% от доказания нетен месечен доход на семейството;
 • остатъчен нетен месечен доход минимум 250 лева на пълнолетен член от семейството и 100 лева за непълнолетно дете /след приспадане на всички дължими месечни вноски към кредитни и лизингови дружества, включително вноската по искания кредит/.

Предназначение на кредита

 • Закупуване на недвижим имот и ремонт на имота
 • Рефинансиране на ипотечни кредити за покупка за жилище, отпуснати от други банки

Условия на кредита

 • Срок на погасяване - до 30 години
 • Обезпечение - напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • Процент кредитиране – в зависимост от местонахождението на имота и вариантът за пълна или ограничена отговорност е до 85% от оценката на имота
 • Самоучастие - не по-малко от 10% от стойността на имота

Лихвени условия

 • Лихвен процент, когато клиентът отговаря с цялото си имущество - от 2,8% до 3,4%, независимо от валутата на кредита
 • Лихвен процент, когато клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение - 5%, независимо от валутата на кредита

Лихвеният процент се определя от кредитоспособността на клиента.

Годишният процент на разходите е в размер на 2,91% при кредит в размер на 100 000 лева, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 2.8% (ВРЛПик + надбавка), и включени такса за правно обслужване 60 лева, такса за оценка на имота 120 лева, месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2,00 лева. Обща дължима сума 123 120.77 лева, размер на месечната вноска 681.00 лева

 

Бонус

 

Клиентите с ипотечен кредит в евро могат да се възползват от безплатния пакет “Удобство“ за срока на кредита. Пакетът включва:

 

 • Ползване на картова разплащателна сметка в лева - без такса за откриване, обслужване и закриване на сметката.

 • Регистрация за услугата Автоматични трансфери Pull” – без такса за автоматичния превод на месечната вноска по кредита.

 • Ползване на услугата „Синхрон“ – без годишна такса.

 • Превалутиране по фиксинга на БНБ на сумите в лева за погасяването на месечните вноски по кредита.

 

 

 

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ВБЛПик.

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия калкулатор за Ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ.

Какво ще Ви струва кредитът? Такси и комисионни

 • Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!
 • Такса за изготвяне на правно становище - 60 лева.
 • Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител.

Какви документи очакваме да представите

Информация за необходимите документи можете да получите и във всеки офис на банката.

При отпускане на ипотечния кредит от ЦКБ АД получавате още:

 • Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец
 • Безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron
 • Възможност за издаване на кредитна картаVisa "CCB - Bulgaria Air" с лимит минимум 1000 лв., с 0% лихва за първите 6 месеца, при кредити за рефинансиране на задължения към друга банка и превод на заплата по сметка в ЦКБ!

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

 • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.
 

 

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam