Лимити за транзакциите с карти Debit Mastercard, Visa Debit и Visa Electron

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 3000 1500 АТМ - 400
ПОС - 2000
АТМ - 400
ПОС - 1000
24 часов лимит 4000 2000 4000 2000 4000 2000
7 дневен лимит 6000 3000 4000 2000 6000 3000

Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 3000 1500 2000 1000
24 часов лимит 4000 2000 4000 2000 6000 3000
7 дневен лимит 6000 3000 4000 2000 6000 3000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3

Лимити за транзакциите с карти World Debit Mastercard

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 14000 7000 6000 3000
24 часов лимит 14000 7000 6000 3000 16000 8000
7 дневен лимит 20000 10000 16000 8000 20000 10000
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 14000 7000 6000 3000
24 часов лимит 14000 7000 10000 5000 16000 8000
7 дневен лимит 20000 10000 16000 8000 20000 10000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3