Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD
Mastercard Standard/ Visa Classic
В България - макс. на транзакция 3000 1500 2000 1000
В България - 24 часов лимит 3000 1500 4000 2000 4000 2000
В България - 7 дневен лимит 4000 2000 4000 2000 6000 3000
Извън България - макс. на транзакция 6000 3000 2000 1000
Извън България - 24 часов лимит 6000 3000 4000 2000 10000 5000
Извън България 7 дневен лимит 10000 5000 4000 2000 10000 5000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3
Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD
Mastercard Business/ Visa Business
В България - макс. на транзакция 6000 3000 4000 2000
В България - 24 часов лимит 6000 3000 6000 3000 12000 6000
В България - 7 дневен лимит 16000 8000 12000 6000 20000 10000
Извън България - макс. на транзакция 10000 5000 4000 2000
Извън България - 24 часов лимит 10000 5000 8000 4000 16000 8000
Извън България 7 дневен лимит 16000 8000 12000 6000 20000 10000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3
Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD
Mastercard Gold/ Visa Gold
В България - макс. на транзакция 14000 7000 6000 3000
В България - 24 часов лимит 14000 7000 6000 3000 16000 6000
В България - 7 дневен лимит 20000 10000 16000 8000 20000 10000
Извън България - макс. на транзакция 14000 7000 6000 3000
Извън България - 24 часов лимит 14000 7000 10000 5000 16000 8000
Извън България 7 дневен лимит 20000 10000 16000 8000 20000 10000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3
Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD
Visa Platinum
В България - макс. на транзакция 20000 6000 10000 3000
В България - 24 часов лимит 20000 10000 10000 5000 20000 10000
В България - 7 дневен лимит 40000 16000 20000 8000 40000 20000
Извън България - макс. на транзакция 20000 6000 10000 3000
Извън България - 24 часов лимит 20000 10000 10000 5000 20000 10000
Извън България 7 дневен лимит 40000 16000 20000 8000 40000 20000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3