Междубанкови левови преводи

  • БИСЕРА - платежните нареждания на клиентите се обработват незабавно от нашите служители, като в зависимост от часа, в който са представени в Банката, средствата постъпват по сметката на получателя същия ден или най-късно на следващия ден до обяд.
  • РИНГС - По искане на клиента, както и при суми на преводите, надвишаващи 1 млрд. лв., плащанията се извършват чрез РИНГС. В рамките на 1 час средствата постъпват по сметката на получателя.

Банката приема платежни нареждания от клиенти за разплащания чрез РИНГС с вальор същия ден до 15:00 часа.