Кредитните карти, които връщат пари

  Получете до 2 % от сумата на всички транзакции, извършени при търговци на ПОС терминали в България с Вашата карта, издадена от ЦКБ. 

  • Програмата Cash back по кредитни карти, издадени от ЦКБ, стартира на 01.03.2019 година;
  • Cash back се предоставя по всички международни кредитни карти, издавани от ЦКБ на физически лица;
  • Cash back се предоставя за транзакции, представляващи плащане на стоки и услуги с кредитната карта, извършени на физически ПОС терминали на територията на страната;
  • Начисляване на Cash back по кредитни карти се извършва ежемесечно, до 12-то число на месеца, следващ месеца в който са направени транзакциите;
  • За кредитни карти Visa Classic и Mastercard Standard размерът на предоставяния Cash back е 1.50 % от сумата на транзакциите, извършени на физически ПОС терминали на територията на страната през месеца, предхождащ начисляването;
  • За кредитни карти Visa Gold, Visa Platinum, Mastercard World и Mastercard Gold размерът на предоставяния Cash back е 2.00 % от сумата на транзакциите, извършени на физически ПОС терминали на територията на страната през месеца, предхождащ начисляването.