Основен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.04.2020 г.

BGN 0.40%
EUR 0.40%

Основен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 15.03.2020 г.

BGN 0.40%
EUR 0.40%

Основен референтен лихвен процент по потребителски кредити на ЦКБ АД към 17.02.2020 г.

BGN 0.40%
EUR 0.40%