Регистрация

Описание на CCB Online

Преди да преминете към регистрация, запознайте се с услугата и с всички удобства, които предлага тя.
Виж още за услугата

Договори и формуляри

Всички договори и формуляри, които са Ви необходими да извършвате банкови операции в Интернет, можете да изтеглите тук.

Подаване на заявка за регистрация

  • Регистрирайте се с вашия Квалифициран електронен подпис , издаден с всички необходими реквизити, индивидуализиращи автора и титуляра на подписа /като ЕГН, ЕИК, БУЛСТАТ и др./.
  • Посетете еднократно най-близкия офис на Банката.
  • За да бъде потвърдена вашата заявка за регистрация от служител на ЦКБ, е необходимо да представите лична карта, ако сте физическо лице, или ако сте юридическо лице - комплекта документи в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за безналичните плащания и националната платежна система, както и да подпишете Искане - декларация по образец, което можете да прочетете и разпечатате от Договори и формуляри.

Технически изисквания

За да можете да извършвате банкови операции в Интернет по вашите сметки в ЦКБ, са Ви необходими:

  • компютър с инсталирана операциона система Windows XP SP3/Vista/7, Linux или Mac OS;
  • браузер Internet Explorer 9 или по-висока версия, Firefox 24 или по-висока версия или Chrome 22;
  • Интернет достъп с минимален капацитет на линията поне 56 kbps.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam