CCB Online

CCB Online - Интернет банкирането от Централна Кооперативна Банка.

С него Вие бързо и сигурно може да оперирате със своите парични средства в реално време, без да посещавате офиса на Банката – нуждаете се от компютър, връзка с Интернет, както и Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Със CCB Online Вие можете да:

 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина;
 • извършвате спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;
 • инициирате искане за незабавно инкасо;
 • извършвате покупко-продажба на валута;
 • получавате справки и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;
 • разполагате с информация за валутните курсове.

Кой може да ползва CCB Online

 • Физически и юридически лица, притежаващи Квалифициран електронен подпис, издаден с всички необходими реквизити, индивидуализиращи автора и титуляра на подписа /като ЕГН, ЕИК, БУЛСТАТ и др./.
 • При подаване на заявка за регистрация не е необходимо да имате открита сметка в Банката.

Гаранция за сигурност

Сигурността на Вашите транзакции през Интернет е напълно гарантирана.

 • ЦКБ използва 128-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата Интернет банкиране – CCB Online, които са с най-високо ниво на сигурност.
 • Идентификацията на потребителите в системата става с потребителско име, парола и Квалифициран електронен подпис.
 • CCB Online позволява регистрацията на всички Квалифицирани електронни подписи, издавани в България.

Преференции

Независимо от това колко от Вашите сметки в ЦКБ желаете да управлявате през Интернет, Вие няма да заплащате никакви допълнителни такси.
Нещо повече, ползвате преференциални такси за междубанкови и вътрешнобанкови преводи.
Всички останали такси и комисиони са съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ.

Регистрация за CCB Online

 

CCB Online Lite за смартфон, таблет или компютър


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam