Спестовни сметки

Универсална спестовна сметка CCB Club

С нашия нов спестовен продукт получаваш:

  • Гъвкаво боравене със своите средства;
  • Възможност да разполагаш с лихвата ежемесечно.

Универсална спестовна сметка в лева (за физически лица)

Минимално среднодневно претеглено салдо в лева

Годишна лихва

до 9.99

0.00%

над 9,99

0.10%

 

Универсална спестовна сметка в евро (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в EURГодишна лихва
до 4.990.00%
над 4.990.10%

 

Универсална спестовна сметка в щатски долри (за физически лица) Минимално среднодневно претеглено салдо в USDГодишна лихва
до 4.990.00%
над 4.990.10%

ЦКБ Спестовна сметка

  • Възможност за внасяне и теглене по всяко време
ЦКБ Спестовна сметка 

Олихвяем минимум

Годишна лихва

10.00 лева

0.10%

5.00 евро

0.10%

5.00 щатски долари 

0.10%


Тарифа на банката

Документ с информация за таксите - ЦКБ спестовна сметка (572,2 KB)

Документ с информация за таксите - Универсална спестовна сметка "CCB CLUB" (582,5 KB)

Документ с информация за таксите - Безсрочен депозит (572,0 KB)

Документ с информация за таксите - Детски спестовен влог (572,0 KB)

Речник на термините за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка (101,5 KB)

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

  • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
  • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam