Студентски кредит

Вие искате да инвестирате в образованието си или имате нужда от средства, за да заминете на стаж или студентска бригада в чужбина?
Студентският кредит на Централна Кооперативна Банка ще Ви помогне да осъществите плановете си.

Вие можете да кандидатствате за СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, ако:

 • се обучавате в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в държавно или частно висше учебно заведение и
 • сте на възраст до 35 години към момента на кандидатстване за кредит.

Параметри на кредита

Сума

 • Размерът на кредита включва семестриални такси и сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение в България или в чужбина:
  - до 20 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари
 • ЦКБ АД може да финансира участието Ви в програми за културен обмен, стаж или студентски бригади в чужбина, като в тези случаи размерът на кредита е:
  - до 5 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.

Вие имате възможност за избор: да получите веднага пълната сума за обучението Ви или ежегодно да получавате сумата за съответната учебна година.

Гратисен период

Имате право на гратисен период за срока на обучението Ви.
През гратисния период се заплащат ежемесечно само начислените лихви.

 • Когато кредитът е за финансиране на програма за стаж в чужбина, гратисният период е до 12 месеца;
 • При кредити за участие в студентски бригади - до 7 месеца.

Срокът за издължаване на кредита е до 5 години след изтичане на гратисния период.

Лихвени условия

Стандартният лихвен процент е 7,5% независимо от валутата на кредита.

Ако поръчителят получава доходи по сметка в банката се ползва преференциална лихва в размер на 7%.

Възможност за допълнителна отстъпка в лихвата при ползване на допълнителни услуги.

Годишен процент на разходите е в размер на 7,59% при кредит в размер на 10 000 лева, срок на изплащане 5 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит и плаващ лихвен процент 7% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 6,6%). Обща дължима сума 11 960.75 лева и размер на месечната вноска 198.01 лева

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛПпк по потребителски кредити.

Обезпечение

 • до 10 000 лв. - един поръчител
 • от 10 001 - до 20 000 лв. - двама поръчители

Поръчителят трябва да работи на постоянен трудов договор с поне 6 месеца стаж на настоящата си месторабота. Препоръчително е да е Ваш близък роднина.

Какви документи очакваме да представите

Когато Вие кандидатствате за кредит:

За поръчителя Ви:

Допълнителни документи:

Можете да разпечатате сега нужния формуляр, да го попълните и представите в банковия салон, където се обслужва Вашата сметка. Ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на два работни дни.

Какво ще Ви струва кредитът?

Такса за разглеждане на искане за кредит:

 • 30 лева за кредити до 5 000 лева
 • 80 лева за кредити над 5 000 лева

 

Настоящият Студентски кредит се предлага без държавна финансова подкрепа.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

 • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.
 

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam