Овърдрафт Стандарт

С международните дебитни карти Debit MasterCard и Visa Debit от ЦКБ можете да ползвате овърдрафт Стандарт по картовата си разплащателна сметка. Към овърдрафта получавате безплатна застраховка "Злополука".

Вече можете да ползвате овърдрафт при още по-изгодни условия

 • По-ниски лихви
 • По-голям максимален размер на овърдрафта
 • По-малко документи – ако Вашия работодател има сключен договор с ЦКБ за изплащане на заплати, не се изискват копие от трудов договор и справки от работодателя

Параметри на овърдрафта

 • Максимален срок – 1 година
 • Лихва – от 7,07% до 11% в зависимост от профила на клиента
 • Размер – максимум до 4 нетни заплати или пенсии, но не повече от 5000 лева
 • Подновяване – има възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначалния срок на овърдрафта

Годишният процент на разходите е в размер на 10,03% ако се приеме, че овърдрафт в размер на 2000 лева е усвоен незабавно и изцяло, предоставен е за срок от 1 година и се погасява с 12 равни месечни вноски, с включена такса за разглеждане на искането и плаващ лихвен процент 7,07% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка). Обща дължима сума 2 104,40 лева и размер на месечната вноска 173,70 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛП по овърдрафтите на физически лица.

Вие можете да получите овърдрафт ако:

 • Имате сключен безсрочен трудов договор за пълно работно време или заповед за назначаване;
 • Имате не по-малко от шест месеца, без прекъсване, трудов стаж при Вашия работодател;
 • Имате преведена от работодателя една нетна месечна заплата по картовата Ви разплащателна сметка в Централна Кооперативна Банка.

Необходими документи, които трябва да се представят

Какво трябва да направите, за да получите овърдрафт

 • Попълнете Искането за предоставяне на овърдрафт и го подайте в банковия салон, където се води Вашата сметка.
 • До един работен ден Банката ще отговори на искането Ви и ще Ви покани да подпишете договор за овърдрафт Стандарт.
 • Ако Вашият работодател няма сключен договор с ЦКБ за изплащане на заплати по картови сметки, трябва да представите допълнително и писмо от Вашия работодател, което е по образец на банката.
 • Получавате овърдрафта на следващия работен ден.

Какво ще Ви струва овърдрафта?

 • Такса за разглеждане на искането - 20 лева

Автоматично плащане на битови сметки

Освен свободни пари по разплащателната сметка, с овърдрафта ние предлагаме възможност за автоматично плащане на месечните Ви сметки за ток, телефон, парно и др. Достатъчно е само да заявите желанието си за ползване на услугата Абонамент за периодични сметки.

Безплатна застраховка “Злополука”

Заедно с овърдрафта получавате и безплатна застраховка "Злополука" във Ваша полза. Срокът на застраховката е равен на срока на договора за овърдрафт.

Сумата, за която е Вашата застраховка, се определя от размера на овърдрафта:

Размер на овърдрафтаСума на застраховката
От 100 до 500 лева500 лева
Над 500 до 1000 лева1000 лева
Над 1000 до 1500 лева1500 лева
Над 1500 лева2000 лева

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

 • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam