Кредити за пенсионери

Като пенсионер Вие можете да се възползвате от преференциалните условия, които Централна Kооперативна Банка Ви предлага за ползване на потребителски кредит.

Параметри на кредита

 • Сума – до 20 000 лева или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Срок
  • за кредити до 2000 лева - до 2 години
  • за кредити над 2000 лева - до 7 години

Лихвени условия

 • Лихвеният процент е 9,9% при кредит в лева, евро или щатски долари

Преференции

 • Ако получавате пенсията си в ЦКБ - 8,1%

Възможност за допълнителна отстъпка в лихвата при ползване на допълнителни услуги.

Годишният процент на разходите е в размер на 8,68% при кредит в размер на 5 000 лева, срок на изплащане 5 години, с включена еднократна такса за управление на кредита и плаващ лихвен процент 8,1% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 7,7%). Обща дължима сума 6 127,30 лева и размер на месечната вноска 101,62 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на  АРЛП по  потребителски кредити.

Можете сами да сметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР за Кредит за пенсионери.

Обезпечение

 • За кредит до 5 000 лева – един поръчител;
 • Над 5 000 до 20 000 лева – двама поръчители.

Необходими документи, които трябва да се представят

Като кредитополучател Вие трябва да представите:

Вашият поръчител трябва да представи:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

 • Такса за разглеждане на искане за кредит:
  • 1% от размера на одобрения кредит с минимум 20 лева

 

Допълнителни кредитни продукти при пенсии над 250 лева.

 • Ако получавате пенсията си по разплащателна сметка в банката, Вие можете да ползвате изгоден овърдрафт
 • Можете да получите международна кредитна карта MasterCard или Visa с най-дългия гратисен период в България, с която да пазарувате без такси

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

 • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam