Преводи и плащане на сметки през Интернет

Преводи в Интернет чрез CCB online

Ако сте се регистрирал за Интернет банкирането на ЦКБ - ССВ OnLine, имате възможност да нареждате преводи от дома или офиса си, без да посещавате банката. Таксата за вътрешнобанков превод е в размер на 0.30 лв.

Преводи в Интернет чрез epay.bg

За да се регистрирате в системата ePay.bg, трябва да имате дебитна карта Maestro или кредитна карта Маркет на ЦКБ. Така ще имате възможност да нареждате банкови преводи през Интернет с банкова карта до размера на сумата, с която разполагате в БОРИКА. Преводът се извършва от картовата сметка към левова сметка. Не е необходимо сметката на бенефициента да е картова.

  • Таксата за превод към сметка в ЦКБ е в размер на 0.40 лв. Заплащате и такса за транзакция с Вашата карта.
  • Таксата за превод към сметки в други банки е в размер на 0.80 лв. Заплащате и такса за транзакция с Вашата карта.

Плащане в Интернет чрез epay.bg

В Интернет чрез ePay.bg можете да плащате за стоки и услуги, да превеждате пари, да проверявате наличността по картата си и движението по сметката си. Достатъчно е да имате дебитна карта Maestro или кредитна карта Маркет на ЦКБ.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam