SMS известия

Контролирайте състоянието на сметката си чрез SMS известия до мобилния Ви телефон. Ако сте абонат на А1 или Теленор, вече не е необходимо да посещавате банката или да се обаждате по телефона, за да сте информирани навреме за салдото и движенията по Вашата сметка.

Ползвайки услугата на ЦКБ "Контрол по сметката чрез SMS известия", Вие имате богат избор:

Избирате какви SMS-и желаете да получавате

 • за салдо
 • за обороти
 • за постъпления
 • за задължения
 • комбинация от горните възможности

Можете да определите дали да получавате подробна или по-обобщена информация за салдото по сметката Ви. Когато имате повече сметки в ЦКБ, можете с един SMS да имате информация за салдата по всичките Ви сметки.
Когато сметката Ви e картова, Ви препоръчваме да избирате подробна информация, за да знаете едновременно колко са средствата по картата Ви, каква е сумата, която можете да ползвате за касови операции и преводи, както и с какъв овърдрафт разполагате.
Можете да получавате информацията за сметката Ви, разпределена по типове движения - касови операции, вътрешни преводи, валутни преводи и други. Така ще сте осведомени за оборотите по сметката Ви.

Избирате кога и в кои случаи да получавате SMS известия

SMS известия за салдото и оборотите по сметката можете да получавате от един до три пъти на ден - сутрин, обед или вечер. Съществува възможност и да се изпращат SMS-и само при движение по сметката Ви за деня. Така в дните, в които няма движение, няма да получавате SMS известия.

SMS известия за постъпленията и задълженията по сметката Ви можете да получавате:

 • за всяко постъпление и задължение
 • само за постъпления и задължения над определена сума

Препоръчваме Ви втората възможност особено при съобщения за задължения.

Определяте броя SMS известия, които желаете да получавате

 • 10 SMS известия
 • 30 SMS известия
 • неограничен брой SMS известия

Избирате начин за таксуване на услугата

 • Абонамент за 10 SMS известия с такса от 2 лева, платима при регистрацията
 • Абонамент за 30 SMS известия с такса от 5 лева, платима при регистрацията
 • Месечно таксуване, без предварително ограничение на броя SMS известия. В този случай се удържа обща такса след изтичане на месеца, като всеки SMS е с единична цена 0,18 лева.

Възползвайте се от тази нова услуга на ЦКБ сега!

Ако вече имате сметка в банката, попълнете приложения формуляр (159,6 KB) и го представете в банковия клон, където е открита Вашата сметка.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam