Услуги на валутните пазари

Какви валутни сделки можете да сключите във всички офиси на ЦКБ:

  • касови сделки по покупко-продажба на основните валути;
  • сделки спот (с вальор след два дни) и преспот (с вальор днес или утре) по сметки с всички основни валути;
  • арбитражни сделки на каса и по сметки с всички основни валути;
  • срочни валутни сделки (аутрайт форуърд) със срок от три дни до три месеца.

Сделките се извършват по пазарен курс, съобразен с междубанковия пазар в страната и международните валутни пазари. За суми с равностойност над 10 000 лева, курсът на сделката може да се договаря с дирекция "Парични пазари и ликвидност", докато за по-малки суми е в сила официално обявеният курс на Банката.

Какво още предлагаме за Ваше улеснение:

  • можете да оставите ордери за валутни сделки и нашите валутни дилъри ще следят валутните пазари вместо Вас и ще сключат сделката при достигането на курса до определеното от Вас ниво.

Полезна информация

  • Ако разполагате временно със свободни средства - левове, евро или щатски долари - можете да се възползвате от нашите срочни депозити в тези валути.
  • Ако желаете Вашите свободни пари да се умножават чрез инвестиции в ценни книжа, получете повече информация тук.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam