CCB Mobile

Ново:

Възползвай се от най-новата функционалност в мобилното ни банкиране.

 • Пръстово разпознаване
 • Лицево разпознаване- важи само за IOS

През CCB Mobile можеш:

 • да извършваш левови и валутни плащания в страната и чужбина между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти;
 • да извършваш експресни междубанкови плащания в лева чрез системата РИНГС;
 • да потвърждаваш масови файлове, които са въведени през CCB Online с КЕП, без лимити;
 • да потвърждаваш преводи, които са въведени през CCB Online с КЕП, без лимити;
 • да извършваш преводи към бюджет;
 • да извършваш действия по управление на банкови карти;
 • да получаваш справочна информация за извършени операции с банкови карти;
 • да извършваш справки за последни движения и извлечения за период по сметка;
 • да извършваш покупко-продажба на валута;
 • да разплащаш битови сметки;
 • да извършваш плащане с 10-цифрен код;
 • да договаряш валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;
 • да получаваш справочна информация и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;
 • да получаваш справочна информация за състоянието на кредитни задължения на физически лица;
 • да извършваш погасяване на задължения по потребителски кредити и кредитни карти.

Лимити:

 • максимален лимит за преводи към предварително зададени контрагенти, плащане на битови сметки и плащания към държавата 8 000.00 лв. за 24 часа;
 • максимален лимит за преводи към произволни получатели 4 000.00 лв. за 24 часа.

За да активираш услугата е необходимо:

 • Да изтеглиш и инсталираш на смартфона си мобилното приложение CCB Mobile през App store или GooglePlay.
 • Да подадеш заявка за регистрация за услугата тук: https://online.ccbank.bg/registr/
 • Да посетиш еднократно офис на банката с валиден документ за самоличност

Ако вече имаш активна регистрация за CCB Online с КЕП или CCB Lite е необходимо:

 • Да изтеглиш и инсталираш на смартфона си мобилното приложение CCB Mobile през App store или GooglePlay.
 • Да въведеш потребителското си име и парола от CCB Online или Lite в приложението.
 • Да посетиш еднократно офис на банката с валиден документ за самоличност

Предимства на услугата:

 • Спестяваш не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис

Удобство:

 • Влизаш в приложението само с ПИН код, без да изписваш потребителско име и парола

Сигурност:

 • Всеки превод се потвърждава с ПИН код.

Подробна информация за самата услуга можеш да намериш в ръководство за работа CCB Mobile.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam