Кредити по национални програми на ДФ Земеделие

Банката кредитира инвестиционните проекти по програмите "Растениевъдство", "Животновъдство" и "Закупуване на селскостопанска техника", при условие, че проектът е одобрен от ДФ "Земеделие" и кредитоискателят отговаря на условията за кредитиране на Банката.

Размерът на кредита, сроковете на погасяване и гратисният период се определят от ДФ "Земеделие".

Лихви

  • Годишен лихвен процент – 9%.

Обезпечения
За обезпечение Банката изисква освен предмета на инвестицията и допълнителни активи.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam