Инвестиционни кредити

Условия

Срок за издължаване
В зависимост от вида на инвестиционния проект, кредитите се поделят на:

  • Средносрочни – със срок на погасяване до 5 години;
  • Дългосрочни – със срок на погасяване над 5 години.

Лихви
Лихвените проценти се определят в рависимост от риска на кредита, размера на кредита и вида на валутата.

Обезпечения
Приемат се всички законосъобразни обезпечения.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam