ЦКБ АД уведомява своите клиенти относно личните данни, които обработва

22/05/2018

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Ви информираме, че сигурността и правилното използване на личните Ви данни са от изключително значение, както за Вас, така и за “Централна кооперативна банка” АД.

 


Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam