Промени в Тарифата от 01.09.2018 г.

25/06/2018

 

Уважаеми Клиенти,

 С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21 юни 2018 г. Управителният съвет на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД”.  Промените влизат в сила, считано от 01.09.2018 г.

Промяната засяга Раздел III„Разплащания”: Банката преустановява изпълнението на междубанкови преводи в чуждестранна валута с вноска на сумата в брой (т.нар. „касови преводи”).

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и обезщетения.

Промените можете да видите тук.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam