Уведомление в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576

30/04/2018

 

Уважаеми клиенти,

В съответствие с разпоредбите на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Централна кооперативна банка АД публикува анализ за качеството на изпълнение и информация относно водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти. Справката и анализът обхваща периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. Документите могат да бъдат изтеглени от раздел "СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ"

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam