Проспект за допускане до търговия на емисия облигации на М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД

23/04/2018

 

Потвърден с решение №416-Е от 18.04.2018 г. на Комисията за финансов надзор. Облигациите се търгуват на регулиран пазар от 04.05.2018 г.

 


Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam