Проспект и процедура за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сила Холдинг” АД

25/09/2017

 

Проспект и процедура за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Сила Холдинг” АД

 

 

График

 

начална дата за търговия на правата на борсата: 05.10.2017 год.;                             

крайна дата за търговия на правата на борсата: 18.10.2017 год.;

начална дата за прехвърляне на правата: 05.10.2017 год.;                             

крайна дата за прехвърляне на правата: 20.10.2017 год.;

дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 27.10.2017 год.;

начална дата за записване на акциите: 05.10.2017год.

крайна дата за записване на акции от увеличението: 13.11.2017 год.;

 

 

 

 


Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam