Годишната доходност на ЦКБ Гарант в размер на 3,64% заслужава внимание

17/01/2017

 

ЦКБ Гарант донесе на инвеститорите възвръщаемост за 2016г. в размер на 3,64% при поемане на нисък  риск, измерен със стандартно отклонение от 1.46%. На фона на липсващите лихви по банковите депозити доходността на водещите български взаимни фондове през миналата година заслужава внимание. Справка в данните на БАУД на годишна база сочи, че това е поредната година, в която ЦКБ Гарант се нарежда на едно от челните места  по доходност спрямо другите договорни фондове в облигации, управлявани от дружества членове на асоциацията. За всяка от последните пет години ЦКБ Гарант има доходност, надвишаваща средните лихви по годишните депозити (данни от БНБ). Между двата инструмента обаче има три съществени разлики. Първо,при банковия депозит доходността, колкото и да е ниска, е гарантирана от банката, а самият депозит до 100 000 евро е гарантиран от държавата. За разлика от това вложенията в договорни фондове и доходността от тях не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин, а инвеститорите поемат от нисък до висок риск в зависимост от профила на фонда. Второ, доходите от договорни фондове обаче  са освободени от данък съгласно българското законодателство, за разлика от дохода от депозит, където има данък в размер 0.8%. Трето, по всяко време можете да получите паричния еквивалент на закупените от вас дялове чрез така нареченото обратно изкупуване на дялове от фонда, а при депозита трябва да изчакате падежа, за да получите договорената лихва.  Очакванията ни за 2017г са  преливането от депозити към договорни фондове да продължи през тази година, особено що се отнася до нискорисковите фондове. Ежедневно се публикува информация за стойността на дяловете на фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт  на интернет страницата www.ccbam.bg.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam