ЦКБ Гарант в Топ 3 категория „Фондове в облигации“на годишната класация за най-успешните договорни фондове в България на Investor.bg

14/12/2017

 

В рамките на шестото издание на Investor Finance Forum, беше представена класация на договорните фондове в България, като за нея са използвани данни за 115 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2013 г. Това са 99 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории.

Договорен фонд „ЦКБ Гарант“ на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД се класира в Топ 3 в категорията „Фондове в облигации“ с 8625 точки. Негов конкурент беше „Елана Фонд Свободни пари“ на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, а победител в категорията е „ОББ Платинум облигации“ на "ОББ Асет Мениджмънт" АДсъбирайки 9,775 точки в крайното класиране.  

Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за фондове, управлявани от дружества, които са членове на БАУД. Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд.

С цел по-обхватен характер на класацията през 2017 г. бяха поканени и други български управляващи дружества, които не са членове на БАУД, да предоставят данни за своите продукти. Съответно в класацията на договорните фондове в България през 2017 г. са включени колективни инвестиционни схеми (КИС), управлявани от 28 УД (24 дружества, които са членове на БАУД, и 4 дружества, които не членуват в асоциацията към 31.10.2017 г.).

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam