Промяна в платежните нарeждания за междубанкови валутни преводи

01/11/2016

 

Уважаеми клиенти,

С оглед опростяване и минимизиране на необходимата информация, която гражданите и фирмите подават към банките за извършването на клиентски междубанкови презгранични преводи, от 01.11.2016г. ЦКБ АД Ви предоставя улеснение при нареждането на преводи към банки в държави, където е възприет IBAN – стандарта. IBAN-ът (International Bank Account Number) е стандарт за уникален идентификатор за банкова клиентска сметка, който е възприет във всички държави от Европейския съюз, плюс някои други страни като Македония, Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина , Молдова, Украйна, Израел, ОАЕ, Йордания, Саудитска Арабия, Тунис, Мароко и др.

Досега наредителите идентифицираха банковите сметки на получателите на нарежданите от тях преводи чрез комбинацията „IBAN + BIC”. Сега вече, ако сте посочили коректен IBAN, не е необходимо да указвате BIC, наименование или адрес  на банката на получателя. Освен името на бенефициента, посочете само неговия IBAN, и ако той е верен, ние автоматично ще определим със 100-процентова коректност кореспондиращия му BIC, както и наименованието на банката на получателя на Вашия превод.

За преводите към банки в държави, които не използват IBAN – стандарта (например, САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Индия, Бразилия) остава в сила изискването за идентифициране на банката на получателя чрез BIC, а когато преводът е към САЩ – може и чрез национален банков код (Routing / ABA Number).

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam