Договорен фонд ЦКБ Гарант донесе на инвеститорите 2,50% възвръщаемост за 2015г.

29/02/2016

 

ЦКБ Гарант донесе на инвеститорите възвръщаемост за 2015г. в размер на 2,50% при поемане на нисък  риск, измерен със стандартно отклонение от  6.56 %. Справка в данните на БАУД на годишна база сочи, че това е поредната година, в която фондът се нарежда на едно от челните места  по доходност спрямо другите договорни фондове в облигации, управлявани от дружества членове на асоциацията. Фондът инвестира в голям брой облигации, ДЦК , депозити и други нискорискови финансови инструменти в различни сфери от икономиката и географски региони, което води до оптимизиране на риска. Основната цел на ЦКБ Гарант е запазване стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и устойчивото им увеличаване. Напомняме ви, че инвестициите в дялове на договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Доходите от инвестиции в договорни фондове са освободени от данък съгласно българското законодателство. Ежедневно се публикува информация за стойността на дяловете на ЦКБ Гарант в интернет страницата на ЦКБ Асетс Мениджмънт www.ccbam.bg.  Така всеки ден клиентът знае колко са станали парите му.

Назад »

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam