Потребителски кредит Днес и Доверие, предназначен за клиенти                                          с нетен доход над 1 500 лева 

 • Максимална сума 60 000 лева или равностойността във валута
 • Максимален срок 7 години
 • Лихвен процент от 4.3% за целия период

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Допълнителни отстъпки:
Доведи клиент за потребителски или ипотечен кредит от ЦКБ и получи отстъпки.

Условия за получаване

 • icon Имате нетен доход минимум 1500 лева  и месечните ви вноски по кредитни задължения са до 43% от нетния доход
   
 • icon Работите на безсрочен трудов договор и трудовото Ви възнаграждение се превежда в ЦКБ АД
 • icon Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота

Обезпечение

 • icon Без поръчител за кредит до 50 000 лева
 • icon Един поръчител за кредит над 50 000 лева


* в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник или сумата, която се отпуска без поръчител да бъде по-висока от 10 000 лева.

Такса за анализ на кредитоспособността:
 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева
 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
Промоционални такси, валидни за искания подадени до 30.09.2021 г. вкл.:

Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 800 лева

 •  0.75% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 1200 лева

 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

Годишният процент на разходите е в размер на 4,92% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 7 години при лихвен процент 4,3% и включена еднократна такса за анализ на кредитоспособността 0,5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2,50 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 17 682,26 лева,  размер на месечната вноска 207,11 лв. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.