ДОВЕДИ КЛИЕНТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЛИ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ И ПОЛУЧИ:

Отстъпка до три лихвени плащания в размер:

  • до 700 лева при усвоен нов ипотечен кредит, предоставена по съществуващ потребителски или ипотечен кредит на клиента в ЦКБ АД
  • до 300 лева при усвоен нов потребителски кредит, предоставена по съществуващ потребителски или ипотечен кредит на клиента в ЦКБ АД

*Кампанията е насочена към клиенти без финансови затруднения, без кредити в неизпълнение или вероятност от изпадането им в неизпълнение, съобразно определенията на националното законодателство и регулациите на европейското законодателство.