Как да станете наш търговски партньор за услугата "Стоки на кредит"


Централна кооперативна банка АД има удоволствието да представи на Вашето внимание своята услуга "Стоки на кредит". Тя е насочена към отпускане на потребителски кредити на Ваши клиенти за покупка на стоки от Вашата фирма. Нашата услуга е изключително подходяща за Вас, ако предлагате мебели, черна или бяла техника, алуминиева дограма, компютри, мобилни телефони и други.

За да можете да се възползвате от предлаганата от ЦКБ АД услуга, е необходимо:

  • фирмата Ви да извършва търговска дейност най-малко от 1 година;
  • в търговските Ви обекти да има компютър с достъп до Интернет.

Изискванията към клиентите за отпускане на кредит са минимални - да имат постоянна месторабота и да работят и живеят в населеното място, където е разположен Вашият магазин. Няма изисквания за представяне на документи, удостоверяващи местоработата или размера на получаваното месечно възнаграждение.

Ако се възползвате от нашето предложение, ще получите следните предимства

Повече клиенти
Чрез услугата "Стоки на кредит" Вие ще можете да привлечете повече клиенти, които в момента не разполагат с необходимите средства за закупуване на стоки от Вас.

Никакъв риск за Вас
Рискът от невнасяне в срок на погасителните вноски по кредита от страна на кредитополучателите се поема изцяло от Банката.

Без разходи за софтуер
Размяната на информация между фирмите и Банката относно заявките за кредит става чрез специализирана програма, достъпа до която се осъществява чрез Интернет. Не е необходимо инсталиране на програмата на Ваши компютри. Нейното прилагане не Ви обременява с никакви такси за закупуване или използване.

Бърз пренос на информацията
Информацията за постъпилите при Вас заявки, както и одобрението на кредитите се предава между Вашия офис и Банката чрез Интернет, което значително ускорява и опростява процедурата по отпускане на кредити.

Възможност за съвместно популяризиране на услугата
ЦКБ АД ще рекламира услугата "Стоки на кредит" както на своя уеб сайт, така и чрез други форми за популяризиране на услугата.

Ако имате интерес към услугата, можете да се свържете с нас на телефони 02/9266638 и 02/9266634 или на e-mail: ivona.hadjyiska@ccbank.bg или daniela.vasileva@ccbank.bg
Очакваме Ви!