Накратко за някои интересни услуги, предлагани от банката

Стоки на кредит

Докога ще чакате, за да си купите нещо, което ви харесва, което ви е нужно точно сега или се предлага при изгодни условия? Още днес, изгодно и бързо, пазарувайте без ограничения със "Стоки на кредит" от ЦКБ. Не е необходимо да посещавате банката, да представяте документи, доказващи доходите Ви, да посочвате какво е възнаграждението Ви. Достатъчно е само да посетите някой от магазините на нашите Търговски партньори и да представите лична карта и можете да закупите стоки до 10 000 лева. Максималният срок на кредита е 5 години.

Кредитни карти Visa и MasterCard

С международните кредитни карти Visa и MasterCard на ЦКБ можете да плащате в търговски обекти в повече от 220 държави и да теглите пари в брой от над 1 000 000 банкомата по света. Можете да изберете между три вида кредитни карти:

  • Фаворит - с гратисен период до 60 дни
  • Одесос - картата с много възможности и удобства в България

Ипотечни кредити

Максималният размер на кредита е 200 000 лева, а срокът на кредита е до 10 години. Получавате като бонус кредитна карта Mastercard или Visa.

Потребителски кредити

Максималният размер на кредита е 20 000 лева, но не повече от 30 нетни месечни заплати. Срокът на кредита е до 5 години. Ако превеждате заплатата си по сметка в ЦКБ, или ползвате "Абонамент за периодични сметки" Вие получавате преференциални лихвени проценти и заплащате до 50% по-ниски такси за кредита.

Кредит Актив

Кредит Актив е потребителски кредит за тези, които не работят на трудов договор - лица, упражняващи свободни професии, частни земеделски стопани, собственици на ЕТ, ЕООД, съдружници в ООД, лица, получаващи доходи от хонорари, наеми, ренти и др. Максималният размер на кредита е 20 000 лева, а срокът на кредита е до 5 години.

Потребителски кредити за пенсионери

Ако получавате пенсията си по картова сметка в ЦКБ, можете да кандидатствате за потребителски кредит за пенсионери. Този кредит е при облекчени условия - с минимални такси и без такса за предварително погасяване /връщане/ на кредита. Максималният размер на кредита е 15 000 лева със срок на изплащане до 5 години.

Овърдрафт по картова сметка

Ако получавате заплатата си по картова сметка в ЦКБ, можете да ползвате овърдрафт. Не е необходимо да има договор между работодателя Ви и банката. Овърдрафтът е с изгоден лихвен процент и с безплатна застраховка "Злополука". Лихва се начислява само върху ползваната част от овърдрафта.

e-asy info - on-line услугата от ново поколение

e-asy info Ви дава възможност да проверите в реално време наличността по своята дебитна или кредитна карта през Интернет, по телефон или чрез SMS. Сега вече във всеки един момент от всяка една точка на света можете да следите наличността по банковата си карта. Чрез e-asy info можете да получите в избрано от Вас време информация за наличността по картата си по два начина:

  • В Интернет - можете да проверите наличността по картата си на адрес www.epay.bg
  • Чрез SMS до мобилния Ви телефон

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam