GDPR

ЦКБ АД уведомява своите клиенти относно личните данни, които обработва

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Ви информираме, че сигурността и правилното използване на личните Ви данни са от изключително значение, както за Вас, така и за “Централна кооперативна банка” АД. За нас е важно нашите клиенти да разбират как и защо ние обработваме личните им данни.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ (289,8 KB)

 

Общ формуляр за права

Общ формуляр за права (233,4 KB)

Оттегляне на съгласие

Оттегляне на съгласие (231,0 KB)

Политика за поверителност

Политика за поверителност (312,7 KB)

Уведомление Приложение А1

Уведомление Приложение А1 (287,4 KB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam