GDPR

ЦКБ АД уведомява своите клиенти относно личните данни, които обработва

 

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Ви информираме, че сигурността и правилното използване на личните Ви данни са от изключително значение, както за Вас, така и за “Централна кооперативна банка” АД.

Уведомление за защита на личните данни (391,1 KB)

                                                                                                                                                                                                                                        

Общ формуляр за права

Oбщ формуляр за права (236,0 KB)

 

Оттегляне на съгласие

Оттегляне на съгласие (233,7 KB)

Уведомление Приложение А1

Уведомление Приложение А1 (282,8 KB)

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam