Финансови отчети

Финансов отчет към 30.09.2018 г. (3,2 MB)

 

 

Финансови отчети за 2018 г.

 

Консолидиран финасов отчет към 30.06.2018 г. (3,9 MB)

Финансов отчет към 30.06.2018 г. (3,3 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2018 г. (3,4 MB)

Финансов отчет към 31.03.2018 г. (2,9 MB)

Финансови отчети за 2017 г.

Консолидиран финасов отчет към 31.12.2017 г. (3,4 MB)

Финансов отчет към 31.12.2017 г. (4,0 MB)

Консолидиран финасов отчет към 30.09.2017 г. (3,3 MB)

Финансов отчет към 30.09.2017 г. (2,7 MB)

Консолидиран фиансов отчет към 30.06.2017 г. (3,3 MB)

Финансов отчет към 30.06.2017 г. (2,8 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2017 г. (2,9 MB)

Финансов отчет към 31.03.2017 г. (2,8 MB)

Финансови отчети 2016 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г. (3,4 MB)

Финансови отчети към 31.12.2016 г. (3,1 MB)

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 (3,6 MB)

Финансов отчет към 30.09.2016 г. (3,3 MB)

Доклад по емитирана облигационна емисия към 30.09.2016 г. (1,2 MB)

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2016 (2,7 MB)

Финансов отчет към 30.06.2016 г. (2,4 MB)

Доклад по издадена облигационна емисия към 30.06.2016 г. (1,2 MB)

Финансови отчети към 31.03.2016 г. (2,3 MB)

  Доклад по емитирана облигационна емисия към 31.03.2016 г. (1,2 MB)

Финансови отчети 2015 г. 

Финансов отчет към 31.12.2015. г. (4,2 MB)

Консолидирани финансови отчети към 30.09.2015 г. (3,8 MB)

Доклад по емитерана облигационна емисия към 31.12.2015 (223,8 KB)

Финансови отчети към 30.09.2015 (3,6 MB)

Доклад по емитирана облигационна емисия към 30.09.2015 г. (1,2 MB)

  Консолидиран финансов отчет към 30.06.2015 г. (2,5 MB)

Финансов отчет към 30.06.2015 г. (2,3 MB)

Доклад по емитирана облигационна емисия към 30.06.2015 г. (223,0 KB)

Финансов отчет към 31.03.2015 г. (2,2 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2015 г. (2,5 MB)

Доклад по емитирана облигационна емисия към 31.03.2015 г. (223,0 KB)

 

Финансови отчети за 2014 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2014 г. (2,1 MB)

Финансов отчет към 31.12.2014 г. (2,4 MB)

  Доклад по емитирана облигационна емисия към 31.12.2014 г. (223,5 KB)

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2014 г. (524,3 KB)

Финансов отчет към 30.09.2014 г. (1,6 MB)

  Доклад по емитирана облигационна емисия към 30.09.2014 г. (222,5 KB)

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2014 г. (1,7 MB)

fin_q2_2014.pdf (1,4 MB)

  Доклад по емиетирана облигационна емисия към 30.06.2014 г. (222,4 KB)

Финансов отчет към 31.03.2014 г. (1,4 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2014 г. (1,6 MB)

  Долад по емиетирана облигационна емисия към 31.03.2014 г. (222,4 KB)

Финансови отчети за 2013 г.

Финансов отчет към 31.12.2013 г. (1,5 MB)

Финансов отчет към 30.09.2013 г. (1,3 MB)

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2013 г. (1,6 MB)

  Финансов отчет към 30.06.2013 г. (3,2 MB)

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2013 г. (1,4 MB)

Финансов отчет към 31.03.2013 г. (2,4 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2013 г. (1,4 MB)

Финансови отчети за 2012 г.

Финансов отчет към 31.03.2012 г. (2,3 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2012 г. (2,4 MB)

Финансов отчет към 30.06.2012 г. (779,1 KB)

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2012 г. (2,7 MB)

  финансов отчет към 30.09.2012 г. (2,4 MB)

Консолидиран финансов отчет към 30.09.3012 г. (2,0 MB)

Финансов отчет към 31.12.2012 г. (2,1 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2012 г. (3,0 MB)

Финансови отчети за 2011 г.

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2011 г. (2,5 MB)

Финансов отчет към 31.03.2011 г. (2,4 MB)

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2011 г. (2,3 MB)

Финансов отчет към 30.06.2011 г. (301,3 KB)

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2011 г. (2,0 MB)

Финансов отчет към 30.09.2011 г. (2,4 MB)

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2011 г. (2,3 MB)

Финансов отчет към 31.12.2011 г. (2,7 MB)

 

Финансови отчети за 2010 г.

Консолидиран финансов отчет за 2010 г. (2,6 MB)

Финансов отчет за 2010 г. (2,5 MB)

Финансови отчети за 2009 г.

Консолидиран финансов отчет за 2009 г. (3,7 MB)

Финансов отчет за 2009 г. (6,8 MB)

Консолидиран отчет (2,7 MB)

Финансови отчети за 2008 г.

Консолидиран финансов отчет за 2008 г. (416,6 KB)

Финансов отчет за 2008 г. (5,0 MB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam