Годишни отчети

Годишен консолидиран отчет за 2017 г. (14,6 MB)

Като публично дружество Централна кооперативна банка АД периодично и текущо разкрива информация. Издадените от ЦКБ АД проспекти за публично предлагане на ценни книжа, както и периодичните отчети за финансовото състояние на дружеството са на разположение на акционери и заинтересовани лица в ЦУ на ЦКБ АД и в Комисията за финансов надзор.

За контакти:

Антон Филипов, директор за връзки с инвеститорите в ЦКБ АД
тел.: 02/9266 570

Годишни отчети - файлове

Пълните текстове на годишните отчети можете да изтеглите от посочените по-долу връзки:

Годишен отчет 2006 (2,6 MB)

Годишен отчет 2007 (4,4 MB)

Годишен отчет 2008 (18,1 MB)

Годишен отчет 2009 (2,6 MB)

Годишен отчет 2010 (6,3 MB)

Годишен консолидиран отчет 2010 (2,6 MB)

Годишен отчет 2011 (23,7 MB)

Годишен консолидиран отчет 2011 (2,7 MB)

Годишен отчет 2012 (2,8 MB)

Годишен консолидиран отчет 2012 (2,9 MB)

Годишен отчет 2013 (3,0 MB)

Годишен консолидиран отчет 2013 (3,1 MB)

Годишен отчет 2014 (4,8 MB)

Годишен консолидиран отчет 2014 (3,3 MB)

Годишен отчет 2015 (5,6 MB)

Годишен консолидиран отчет 2015 (3,3 MB)

Годишен отчет за 2016 г. (4,5 MB)

Годишен консолидиран отчет за 2016 г. (5,6 MB)

Годишен отчет за 2017 г. (5,4 MB)

 

Годишно оповестяване по чл.335 от Наредба 8 на БНБ:

Годишно оповестяване за 2010 г. - неконсолидирана основа (961,0 KB)

Годишно оповестяване за 2010 г. - консолидирана основа (1,0 MB)

Годишно оповестяване за 2011 г. - неконсолидирана основа (1,3 MB)

Годишно оповестяване за 2011 г. - консолидирана основа (1,3 MB)

Годишно оповестяване за 2012 г. - неконсолидирана основа (1,3 MB)

Годишно оповестяване за 2012 г. - консолидирана основа (1,1 MB)

Годишно оповестяване за 2013 г. - неконсолидирана основа (1,1 MB)

Годишно оповестяване за 2013 г. - консолидирана основа (1,1 MB)

Годишно оповестяване за 2014 г. - консолидирана основа (982,9 KB)

Годишно оповестяване за 2015 г. - консолидирана основа (2,2 MB)

 

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam