Чекове

Централна кооперативна банка предлага следните услуги по операции с чуждестранни чекове:

Инкасиране (осребряване) на чекове

Банката извършва инкасиране (осребряване) на чекове, деноминирани във всички конвертируеми валути с изключение на щатски долар. Обичайните срокове за инкасирането на чековете варират между 20 и 50 календарни дни, в зависимост от валутата и банката, при която е платим чека.
Банката работи с лични, корпоративни и банкови чекове. ЦКБ не работи с пътнически чекове (traveller’s cheques).


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam