Извлечения по сметки в Интернет

Можете да следите движението по Вашите сметки в Интернет, дори и без да ползвате Интернет банкиране.

Достатъчно е да сте клиент на ePay.bg и да регистрирате за услугата една Ваша карта. Ще получавате информация за салдата и движенията по всички Ваши сметки в ЦКБ - разплащателни и депозитни, в лева и в чужда валута.

Каква информация получавате?

  • Получавате подробна информация за сметките Ви, независимо дали към тях има карта или не;
  • Следите движенията по сметките си за даден период от време или към определена дата;
  • Получавате информация за всички извършвани от Вас операции, за салдото по сметката и за размера на разрешения овърдрафт;
  • Информацията се актуализира три пъти дневно.

За да ползвате услугата е необходимо:

  • Да имате дебитна карта или кредитна карта на Централна Кооперативна Банка
  • Да сте клиент на ePay.bg и да сте регистрирали своята карта за извлечения.

Как да се регистрирате за услугата?

  • Влезте на адрес: www.epay.bg. От меню Справки изберете "Банкови извлечения", "Нова регистрация".
  • Aкo имате повече от една банкова карта, регистрирана в ePay.bg, имате възможност да изберете коя от тях да регистрирате за услугата. Регистрацията на една карта е достатъчна, за да виждате движенията по всички сметки в ЦКБ, включително и картови.
  • Определeте период, за който ще желаете да следите движенията по сметките си и потвърдете регистрацията.

Какво ще ви струва?

Услугата е безплатна от страна на Банката. При регистрация за услугата заплащате само такса на оператора ePay.bg, съответстваща на периода, за който се регистрирате.

На тел. 0800 11 400 можете да получите допълнителна информация за извлеченията по сметки в Интернет.


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam