Ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ

 Ние от Централна Кооперативна Банка искаме да осъществиш мечтите си. 

Намери нов ДОМ ЗА ТЕБ и твоето семейство, а ние ще ти помогнем да стане твой! Възползвай се от атрактивното ни предложение - ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ с ниска лихва.    

Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!

Можете да получите ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ, ако:

 • имате добър осигурителен доход;
 • работите на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател;
 • упражнявате свободна професия поне от една година.

Изисквания към доходите Ви:

 • да получавате доходите си по сметка в ЦКБ АД;
 • сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 60% от доказания нетен месечен доход на семейството;
 • остатъчен нетен месечен доход минимум 250 лева на пълнолетен член от семейството и 100 лева за непълнолетно дете /след приспадане на всички дължими месечни вноски към кредитни и лизингови дружества, включително вноската по искания кредит/;
 • да заплащате поне две битови сметки чрез услугата „Абонамент за периодични сметки“.

Параметри на кредита

 • Размер до 150 000 евро (или равностойността им в лева)
 • Срок на погасяване - до 30 години

Предназначение на кредита

 • Закупуване на недвижим имот и ремонт на имота
 • Рефинансиране на ипотечни кредити за покупка за жилище, отпуснати от други банки

Условия на кредита

 • Обезпечение - напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • Процент кредитиране – в зависимост от местонахождението на имота и вариантът за пълна или ограничена отговорност е до 85% от оценката на имота
 • Самоучастие - не по-малко от 10% от стойността на имота

Лихвени условия

 • В случаите, в които клиентът отговаря с цялото си имущество* (независимо от валутата):
  • 3,3% лихвен процент за първите 12 месечни вноски
  • 3,5% лихвен процент за останалия период

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата.

 • В случаите, в които клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение (независимо от валутата) - 5%

 

Можете да изберете да ползвате кредит с фиксирана лихва за първите дванадесет вноски и плаващ лихвен процент за останалия период или кредит с плаващ лихвен процент за целия срок.

Годишният процент на разходите е в размер на 3,63% при кредит в размер на 60 000 лева, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 3,30% (аналитичен референтен лихвен процент за ипотечни кредити (АРЛПик) + надбавка 0,8%) за първата година и 3,5%(АРЛПик + надбавка 1%)  за останалия период,  и включени такса за правно обслужване 60 лева, такса за оценка на имота 120 лева, месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 1,60 лева. Обща дължима сума 77 544.94  лева,  размер на месечната вноска 424.66 лева за първите 12 вноски и 430.17 лева за останалия период.

*Промоционални лихвени условия, валидни за искания за кредит, подадени до 31.05.2017 г.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛПик по ипотечни кредити.

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия калкулатор за Ипотечен кредит ДОМ ЗА ТЕБ.

Какво ще Ви струва кредитът? Такси и комисионни

 • Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!
 • Такса за изготвяне на правно становище - 60 лева.
 • Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител.

Какви документи очакваме да представите

Информация за необходимите документи можете да получите и във всеки офис на банката.

При отпускане на ипотечния кредит от ЦКБ АД получавате още:

 • Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец
 • Безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron
 • Възможност за издаване на кредитна картаVisa "CCB - Bulgaria Air" с лимит до 1500 лв. с 0% лихва за първите 6 месеца и без годишна такса за първата година, при кредити за рефинансиране на задължения към друга банка!

 

Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam