Ипотечен кредит за текущи нужди ВЪЗМОЖНОСТ

 

Кредитът се отпуска за финансиране на текущи нужди - ремонт и обзавеждане, разходи за образование, семейни събития, лечение и др., както и за закупуване на недвижим имот и рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки.                        

Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!

Можете да получите Ипотечен кредит за текущи нужди "Възможност", ако:

 • имате добър осигурителен доход;
 • работите на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател;
 • упражнявате свободна професия поне от една година.

Изисквания към доходите Ви:

 • да получавате доходите си по сметка в ЦКБ АД;
 • сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 55% от доказания нетен месечен доход на семейството;
 • остатъчен нетен месечен доход минимум 250 лева на пълнолетен член от семейството и 100 лева за непълнолетно дете /след приспадане на всички дължими месечни вноски към кредитни и лизингови дружества, включително вноската по искания кредит/;
 • да заплащате поне две битови сметки чрез услугата Абонамент за периодични сметки.

Условия на кредита

 • Срок на погасяване - до 25 години
 • Обезпечение - напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • Процент кредитиране – в зависимост от местонахождението на имота и вариантът за пълна или ограничена отговорност е до 70% от оценката на имота

Лихвени условия

 • В случаите, в които клиентът отговаря с цялото си имущество (независимо от валутата):
  • от 3% лихвен процент за целия период

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата.

 • В случаите, в които клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение (независимо от валутата) - 5%

Годишният процент на разходите е в размер на 3.10% при кредит в размер на 100 000 лева, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 3% (базиран референтен лихвен процент за ипотечни кредити (БРЛПик) + надбавка 2.60%), и включени такса за правно обслужване 60 лева, такса за оценка на имота 120 лева, месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 1.70 лева. Обща дължима сума 125’261.06 лева, размер на месечната вноска 690.59 лева.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на БРЛПик.

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия калкулатор за ипотечен кредит за текущи нужди "Възможност".

Какво ще Ви струва кредитът? Такси и комисионни

 • Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!
 • Такса за изготвяне на правно становище - 60 лева.
 • Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител.

Какви документи очакваме да представите

Информация за необходимите документи можете да получите и във всеки офис на банката.

При отпускане на ипотечния кредит от ЦКБ АД получавате още:

 • Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец
 • Безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron
 • Възможност за издаване на кредитна карта Visa "CCB - Bulgaria Air" с лимит до 1000 лв. с 0% лихва за първите 4 месеца, при кредити за рефинансиране на задължения към други банки и превод на заплатата по сметка в ЦКБ!
Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam