Ипотечен кредит за текущи нужди ВЪЗМОЖНОСТ

 

Кредитът се отпуска за финансиране на текущи нужди - ремонт и обзавеждане, разходи за образование, семейни събития, лечение и др., както и за закупуване на недвижим имот и рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки.                        

Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!

Можете да получите Ипотечен кредит за текущи нужди "Възможност", ако:

 • имате добър осигурителен доход;
 • работите на безсрочен трудов договор поне от шест месеца при настоящия си работодател;
 • упражнявате свободна професия поне от една година.

Изисквания към доходите Ви:

 • да получавате доходите си по сметка в ЦКБ АД;
 • сумата от всички кредитни задължения на домакинството да не надвишава 60% от доказания нетен месечен доход на семейството;
 • остатъчен нетен месечен доход минимум 250 лева на пълнолетен член от семейството и 100 лева за непълнолетно дете /след приспадане на всички дължими месечни вноски към кредитни и лизингови дружества, включително вноската по искания кредит/;
 • да заплащате поне две битови сметки чрез услугата Абонамент за периодични сметки.

Параметри на кредита

 • Размер до 150 000 евро (или равностойността им в лева)
 • Срок на погасяване - до 25 години

Условия на кредита

 • Обезпечение - напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот
 • Процент кредитиране – в зависимост от местонахождението на имота и вариантът за пълна или ограничена отговорност е до 70% от оценката на имота

Лихвени условия

 • Годишен лихвен процент
  • от 3,8% – в случаите, в които клиентът отговаря с цялото си имущество (независимо от валутата)*
  • 5% – в случаите, в които клиентът отговаря ограничено с предоставеното обезпечение (независимо от валутата)

  Възможност за отстъпка от 0,1% в лихвения процент за клиенти, осигуряващи се в ПОАД ЦКБ Сила!

 • Можете да изберете да ползвате кредит с фиксирана лихва за първите дванадесет вноски и плаващ лихвен процент за останалия период или кредит с плаващ лихвен процент за целия срок.

Годишният процент на разходите в размер на 3,94% при кредит в размер на 40 000 евро, срок на изплащане 15 години при лихвен процент 3,8% (приложен референтен лихвен процент за ипотечни кредити (ПРЛПик) + надбавка 0,8%) и включени такса за правно обслужване 30 евро, такса за оценка на имота 60 евро, месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 0,75 евро. Обща дължима сума 52 763,88 евро и размер на месечната вноска 291,88 евро.

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ПРЛПик по ипотечни кредити.

Можете сами да пресметнете размера на месечната си вноска като използвате нашия калкулатор за ипотечен кредит за текущи нужди "Възможност".

Какво ще Ви струва кредитът? Такси и комисионни

 • Банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита!
 • Такса за изготвяне на правно становище - 60 лева.
 • Такса за оценка на обезпечението - съгласно тарифата на лицензирания оценител.

Какви документи очакваме да представите

Информация за необходимите документи можете да получите и във всеки офис на банката.

При отпускане на ипотечния кредит от ЦКБ АД получавате още:

 • Безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец
 • Безплатна международна дебитна карта Maestro или Visa Electron
 • Възможност за издаване на кредитна карта Visa "CCB - Bulgaria Air" с лимит до 1500 лв. с 0% лихва за първите 6 месеца и без годишна такса за първата година, при кредити за рефинансиране на задължения към други банки!

* Уславията са валидни за искания, подадени до 31.03.2017 г.

Допълнителна информация за въпроси, които Ви интересуват, можете да получите на зелен телефон 0800 11 400 (разговорът е безплатен за клиенти от цялата страна) или на телефон 02/9266 500, както и във всички офиси на Централна Кооперативна Банка.

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam